Skąd bierze się zainteresowanie przywództwem politycznym?

 

            Przywództwo polityczne skupia swoją uwagę głównie na dwu przesłankach i dla obu punktem wyjścia jest przywódca polityczny. Po pierwsze, medialna oraz społeczna uwaga skupia się najczęściej na prezydentach, premierach oraz przewodniczących partii, a nie innych aspektach polityki. Po drugie, z racji zainteresowania procesami politycznymi, a także w wyniku pierwszej przesłanki, naukowcy dążą do rozpoznania metodami naukowymi tego zjawiska.

Czytaj dalej »

Reklamy

Czego uczą się studenci politologii i jak to koresponduje z przywództwem politycznym?

Pole badawcze nauk o polityce ogniskuje się wokół kilku podstawowych zagadnień, będących w najbliższej relacji z przywództwem politycznym. W zależności od stanowiska autorów wskazuje się na kilka bądź kilkanaście działów czy też subdyscyplin, będących często równocześnie nazwami przedmiotów dydaktycznych na kierunku politologia. Nie znajduje się jednak wśród nich bezpośrednio zagadnienie przywództwa politycznego.Czytaj dalej »