Gdzie można studiować przywództwo polityczne?

 

Przedmiot bezpośrednio nawiązujący w nazwie do przywództwa politycznego, wg. stanu na rok akademicki 2010/2011, znajduje się w programach nauczania 8 spośród 23 jednostek, z czego realizowany jest w 6.

Czytaj dalej »

Reklamy

Czego uczą się studenci politologii i jak to koresponduje z przywództwem politycznym?

Pole badawcze nauk o polityce ogniskuje się wokół kilku podstawowych zagadnień, będących w najbliższej relacji z przywództwem politycznym. W zależności od stanowiska autorów wskazuje się na kilka bądź kilkanaście działów czy też subdyscyplin, będących często równocześnie nazwami przedmiotów dydaktycznych na kierunku politologia. Nie znajduje się jednak wśród nich bezpośrednio zagadnienie przywództwa politycznego.Czytaj dalej »