Wybrane aspekty teorii przywództwa politycznego w opinii polskich badaczy

Celem opracowania jest rozpoznanie opinii badaczy w zakresie dwóch głównych  aspektów przywództwa politycznego. Po pierwsze, percepcji węzłowych zagadnień związanych z podstawami teoretycznymi. 

Czytaj dalej »

Reklamy

Stanowiska i deklaracje przywódców partii politycznych w Polsce wobec kwestii religii

Przede wszystkim należy stwierdzić, że problematyka szeroko rozumianej religii jest rzadko poruszana przez przywódców partii. Zakres merytoryczny analizy obejmuje cztery główne partie polityczne (PiS, PO, PSL, SLD) i ich 15 przywódców wypowiadających się Sejmie RP w latach 1991-2015 . Odniesienie się to tego zagadnienia w 62 wypowiedziach spośród 3795 ukazuje marginalne zainteresowania tym problemem. Dane pokazują również, że problematyka ta była zdecydowanie częściej poruszana w latach 90. XX wieku niż później.

 

Czytaj dalej »

Skąd bierze się zainteresowanie przywództwem politycznym?

 

            Przywództwo polityczne skupia swoją uwagę głównie na dwu przesłankach i dla obu punktem wyjścia jest przywódca polityczny. Po pierwsze, medialna oraz społeczna uwaga skupia się najczęściej na prezydentach, premierach oraz przewodniczących partii, a nie innych aspektach polityki. Po drugie, z racji zainteresowania procesami politycznymi, a także w wyniku pierwszej przesłanki, naukowcy dążą do rozpoznania metodami naukowymi tego zjawiska.

Czytaj dalej »

Czego uczą się studenci politologii i jak to koresponduje z przywództwem politycznym?

Pole badawcze nauk o polityce ogniskuje się wokół kilku podstawowych zagadnień, będących w najbliższej relacji z przywództwem politycznym. W zależności od stanowiska autorów wskazuje się na kilka bądź kilkanaście działów czy też subdyscyplin, będących często równocześnie nazwami przedmiotów dydaktycznych na kierunku politologia. Nie znajduje się jednak wśród nich bezpośrednio zagadnienie przywództwa politycznego.Czytaj dalej »