Czego uczą się studenci politologii i jak to koresponduje z przywództwem politycznym?

Pole badawcze nauk o polityce ogniskuje się wokół kilku podstawowych zagadnień, będących w najbliższej relacji z przywództwem politycznym. W zależności od stanowiska autorów wskazuje się na kilka bądź kilkanaście działów czy też subdyscyplin, będących często równocześnie nazwami przedmiotów dydaktycznych na kierunku politologia. Nie znajduje się jednak wśród nich bezpośrednio zagadnienie przywództwa politycznego.Czytaj dalej »

Reklamy