O mnie

Zdjęcie hartliński

Witam serdecznie. Nazywam się Maciej Hartliński. Jestem politologiem i staram się intensywnie poszerzać wiedzę na temat przywództwa partyjnego.

Prowadzę badania na temat przywódców politycznych oraz partii politycznych. W ostatnich latach szczególnie interesuje mnie demokracja wewnątrzpartyjna i mechanizmy regulujące funkcjonowanie partii.

W 2005 roku ukończyłem politologię w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2009 roku z wyróżnieniem obroniłem rozprawę doktorską o kształtowaniu się przywództwa partyjnego w Polsce. Decyzją Senatu UWM w Olsztynie została ona zgłoszona do nagrody indywidualnej MNiSW.

W 2013 roku zainicjowałem powstanie sekcji naukowej „Przywództwo polityczne” afiliowanej przy Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Miałem zaszczyt być pierwszym przewodniczącym (2013-2015) oraz członkiem zarządu (2015-2018).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (sekcje: „Przywództwo polityczne” oraz „Partie i systemy partyjne”), European Consortium for Political Research (Standing Group on Political Parties).

Reklamy