Konferencje

 

Wystąpienia w języku angielskim na konferencjach i seminariach międzynarodowych:

M. Hartliński, The Role of Political Parties and Party Leaders in Post-communist Democracy, Annual European Graduate Conference on Political Parties, University of Birmingham, 16th February 2009, Birmingham.

M. Hartliński, Parties and Party System in Poland, Research Seminar in ESPOL-LAB, Lille Catholic University, 30th April 2013, Lille.

M. Hartliński, Democratization and Institutionalization of Party Leadership in Poland, Warsaw East European Conference, University of Warsaw, Warsaw, 15-18 July 2013.

M. Hartliński, Internal Party Democracy in Poland in the Context of Party Leadership, 7th ECPR General Conference, Bordeaux, 4-7 September 2013.

M. Hartliński, Two Decades of Institutionalization of Political Parties in Poland, 18th Annual Conference of Central European Political Science Association, Pilzno, 24-26 October 2013.

M. Hartliński, P. Żukiewicz, Do Party Leaders Become Prime Ministers?, 4th Annual Conference of European Political Science Association, Edinburgh, 19-21 June 2014.

M. Hartliński, Political Leaders in Poland, Summer School, “Close Neighbours in XXI Century. New Communication and Perception”. Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013, co-financed with found from European Union, 15 September 2014, Olsztyn.

M. Hartliński, Historical and Contemporary Challenges for Local Leaders in the Development of Civic Participation in Poland, “History, culture and nature of the Baltic Sea Region”, International Joint Conference of the Baltic Sea Region University Network, 23-24 October 2014, Olsztyn.

M. Hartliński, Party Leaders and Electoral Fortune in Poland, „Challenges for Political Leaders in Central and Eastern Europe”, 21st Central European Political Science Association Conference,  3-4 June 2016, Ljublana.

M. Hartliński, Toward Party Primaries. Internal Organization of Political Parties in Poland, 10th General Conference of European Consortium for Political Research, 7-10 September 2016, Prague.

M. Hartliński, Those Who Win and Those Who Lose. The Effect of Nationwide Referendums on Political Parties in Poland, 10th General Conference of European Consortium for Political Research, 7-10 September 2016, Prague.

M. Hartliński, Party Leadership and Rise of Populist and Protest Parties in Poland, 22nd Annual Conference of Central European Political Science Association, 14-15 September 2017, Wrocław.

M. Hartliński, The Scope of Party Leadership: Poland, Workshop on Conditions​ ​of​ ​Political​ ​Leadership: Parties,​ ​Selection,​ ​Control,​ ​Södertörn​ ​University,​ ​November​ ​9th-10th​ ​2017.

A. Żukowski, M. Hartliński, The Situation of Research and Teaching in the Discipline of Political Science in Poland,  „Political Science in the Digital Age”, International Political Science Association, Hannover, December 4-6, 2017.

M. Hartliński, Electoral Activity and Effectiveness of Party Leaders in Poland, ECPR Standing Group Conference on Political Leaders in Central and Eastern Europe, Cluj, April 19-21, 2018.

Na konferencjach ogólnopolskich

M. Hartliński, Demokracja bezpośrednia jako narzędzie partii politycznych, Seminarium Sekcji PTNP Partie i systemy partyjne, 16-17 listopada 2017 roku, Zielona Góra.

M. Hartliński, Przywództwo partyjne kobiet w perspektywie porównawczej , Ogólnopolska konferencja naukowa „Władza i bezpieczeństwo w przestrzeni społeczno-politycznej”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 9-10 lutego 2017 roku, Olsztyn.

M. Hartliński, Demokracja wewnątrzpartyjna w kontekście pozycji i roli liderów w partiach politycznych w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne partie polityczne wobec kryzysu demokracji”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 19-20 października 2016 roku, Turzno.

M. Hartliński, Koncepcja personalizacji polityki w kontekście aktywności przywódców politycznych w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa „Władza w przestrzeni społeczno-politycznej”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 30-31 maja 2016 roku, Olsztyn.

M. Hartliński, Selekcja przywódców w polskich partiach pozaparlamentarnych, Ogólnopolska konferencja „Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń i kryzysów”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 15-16 lutego 2016 roku, Olsztyn.

J. Obrębska, M. Hartliński, Teoria gier w procesie podejmowania decyzji przez przywódców politycznych w sytuacjach słabej zgodności interesów, Ogólnopolska konferencja „Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń i kryzysów”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 15-16 lutego 2016 roku, Olsztyn.

M. Hartliński, Demokratyzacja selekcji kandydatów w partiach politycznych w Polsce na tle trendów światowych, „III Kongres politologii”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 22-24 września 2015.

M. Hartliński, Zagadnienia badawcze w analizach przywódców politycznych w polskiej literaturze przedmiotu, „III Kongres politologii”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 22-24 września 2015.

M. Hartliński, Proces wyłaniania kandydatów w wyborach prezydenckich, konferencja pt. „Wybory prezydenckie. Instytucje, kandydaci, wyborcy”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 19 maja 2015.

M. Hartliński, Odstępstwa od zachowania istoty przymiotników wyborczych w procesie wyborów liderów politycznych w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Przestępstwa i nieprawidłowości wyborcze”, Wydział Prawa i Administracji, UWM, 12 maja 2015.

M. Hartliński, Teoria chaosu – czyli w poszukiwaniu prawidłowości przy wyłanianiu kandydatów przez partie polityczne w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa pt „Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych”, UG, Gdańsk 13 marca 2015.

M. Hartliński, Ewolucja roli i pozycji przywódców partyjnych w Polsce, III Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza pt.  „Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej”, UMK w Toruniu, Toruń 21-22 października 2014,

M. Hartliński, Podmiotowość i partycypacja polityczna w Polsce – ile trzeba mieć lat, aby zostać przywódcą politycznym?, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych – możliwości i bariery”, UWM w Olsztynie, 17 października 2014.

M. Hartliński, Rola i znaczenie sołtysa jako lidera społeczności lokalnej, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Lider społeczny w XXI wieku”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 6-7 czerwca 2013.

M. Hartliński, Sołtys jako lider społeczności lokalnej, Ogólnopolska konferencja naukowa pt „Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 24 kwietnia 2013.

M. Hartliński, Selekcja przywódców partyjnych. Między imperatywem partii a wymogami nowych mediów, referat inaugurujący X Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Forum Naukowe, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 19-20 kwietnia 2013.

M. Hartliński, Przywództwo polityczne w świetle polskiej literatury politologicznej, II Kongres Politologii – wystąpienie i współprowadzenie panelu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 19-21 września 2012 roku.

M. Hartliński, Przywództwo Unii Europejskiej w kontekście wyzwań globalnych XXI wieku, Konferencja naukowa „Wobec wyzwań XXI wieku. Czy Unia Europejska będzie „graczem światowym?”, Instytut Nauk Politycznych UWM, 5 czerwca 2012.

M. Hartliński, Jak badać przywódców politycznych, IX Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Forum Naukowe „Człowiek a władza” – wystąpienie i prowadzenie panelu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 21-22 kwietnia 2012 roku.

M. Hartliński, Wprowadzenie i moderator panelu, nt. systemu edukacji oraz praw kobiet i mężczyzn w Polsce i Królestwie Arabii Saudyjskiej w języku angielskim podczas Studenckich Dni Królestwa Arabii Saudyjskiej, 31 maja 2012, UWM Olsztyn.

M. Hartliński, Stygmaty przywództwa a kwestie mocarstwowości państw Afryki, Konferencja ogólnopolska pt. „Stare” i „nowe” mocarstwa w Afryce – stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 24 maja 2011 roku.

M. Hartliński, Przywództwo partyjne w kontekście współczesnych badań nad partiami politycznymi, Konferencja naukowa „Partie polityczne przełomu XX i XXI wieku. Kondycja, kierunki rozwoju i perspektywy”, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz sekcja Partie i systemy partyjne PTNP, Lubostroń 21-22 września 2011.

M. Hartliński, Rola przywódców partyjnych w Polsce, Ogólnopolska Konferencja naukowa „Kryzys przywództwa we współczesnej polityce”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 13-14 maja 2010.

M. Hartliński, Przywództwo polityczne w lewicowych partiach politycznych, Międzynarodowa konferencja naukowa pt: Współczesna socjaldemokracja europejska na przełomie XX/XXI wieku, UMCS, Lublin 22-23 września 2010.

M. Hartliński, Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego w kontekście współczesnej Afryki, Konferencja „Przywódcy i przywództwo w Afryce”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 24-25 maja 2007.

M. Hartliński, Teoretyczne i praktyczne determinanty przywództwa partyjnego na poziomie lokalnym, Konferencja „Partie polityczne – przywództwo partyjne”, Uniwersytet Szczeciński, 1-3 maja 2007.

M. Hartliński, Przywództwo partyjne na poziomie lokalnym. Przybliżenie relacji interpersonalnych, Konferencja ogólnopolska „Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej”, UMCS, 19-20 kwietnia 2007.

Reklamy